AUTOMATICKÉ BRÁNY > Brány křídlové

S tichým pohonem mohou být jednoduše a rychle automatizovány nové, nebo již stávající otočné křídlové brány.
Pohon se dodává ve dvojím provedení, a to s elektromechanickým šnekovým převodem nebo s elektrohydraulickým zdvihem. Automatizované brány mohou dosáhnout až 6 metrů pro jedno křídlo.
Pohony se dodávají s řídící elektronickou jednotkou, která zaručuje mimo jiné bezpečný chod bran a velký výběr nastavení ovládací logiky dle potřeb zákazníka. Zařízení k nouzovému odblokování bran umožňuje ruční otevírání při výpadku proudu.
Pohony jsou ideální pro automatizaci vjezdových jedno nebo dvoukřídlých bran.
Svoje uplatnění najdou jak u vjezdů do soukromých objektů, tak i u vjezdů do průmyslových objektů, skladů, parkovišť, podzemních garáží a podobně.
Technický popis
Barevné provedení
Elektrické motory
Stavební připravenost
Schéma brány
Fotoalbum