POŽÁRNÍ UZÁVĚRY > Požární uzávěr posuvný

Požární uzávěr je požárně dělící konstrukce bránící šíření požáru mimo požární úseky, schopná po stanovenou dobu odolávat účinku vzniklého požáru. Požární odolnost je doba, po kterou je uzávěr schopen odolávat účinkům požáru, aniž by došlo k porušení jeho funkce, specifikované mezními stavy požární odolnosti. Z hlediska své funkce rozlišuje ČSN EN 1634-1 73 0852 požární uzávěry typu EI nebo EW, pro které platí tyto mezní stavy:

E - celistvost, I - izolace, W – radiace

Požární posuvné uzávěry lze dodat v následujícím provedení a jsou vyráběny na zakázku dle rozměrových požadavků zákazníka.

Provedení
Požární odolnostSilikátové D2
(variantně s oplechováním)
Ocelové D1
Typ
uzávěru
- jednokřídlové vodorovně posuvné
- dvoukřídlové vodorovně posuvné
- jednokřídlové svisle posuvné
- posuvné vícedílné sekční
- jednokřídlové vodorovně posuvné
- dvoukřídlové vodorovně posuvné
- jednokřídlové i dvoukřídlové vodorovně posuvné s průchozím otvorem
- jednokřídlové svisle posuvné
Ovládání uzávěru- systém tavného olůvka s protizávažím pro případ požáru
(ruční ovládání a uzavírání)
- systém elektromagnetické kotvy
(ruční otevírání, uzavírání signálem ESP, popř.tlačítka)
- systém elektromagnetické brzdy
(ruční otevírání, uzavírání signálem ESP, popř.tlačítka, možnost regulace rychlosti zavírání a aretace křídla v jakékoliv pozici)
- systém s elektromotorickým pohonem

Ovládání požárního uzávěru

Systém tavného olůvka
- v případě požáru dojde k přetavení tavného olůvka instalovaného na smyčce protizávaží, které uzavře křídlo požárního uzávěru. V běžném provozu se křídlo ručně otevírá a uzavírá pomocí zabudovaných madel.

Sysytém elektromagnetické kotvy - V případě požáru vyšle signál centrální detekční ústředně Elektrické požární signalizace nebo popř. lokálnímu detekčnímu hlásiči, který uvolní elektromagnetickou kotvu, která přidržuje křídlo požárního uzávěru, které je uzavíráno protizávažím. Při znovuoživení systému, je třeba provést RESET ovládacího panelu stiskem tlačítka. Není–li instalován záložní zdroj, dojde k uzavření i v případě výpadku el.energie. V běžném provozu se křídlo ručně otvírá pomocí zabudovaných madel a zavírá stiskem požárního tlačítka. Při otevírání uzávěru a jeho ukotvení k elektromagnetické kotvě je třeba dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k mechanickému poškození magnetů a jeho kotvení při dojíždění do koncové polohy snížit rychlost pohybu (zminimalizovat ráz na elektromagnetickou kotvu).

Systém elektromagnetické brzdy – V případě požáru vyšle signál centrální detekční ústředna Elektrické požární signalizace nebo popř. lokální detekční hlásiče, který uvolní elektromagnetickou brzdu, která přidržuje křídlo požárního uzávěru, které je uzavíráno protizávažím. Při znovuoživení systému ,je třeba provést RESET ovládacího panelu vypnutím a zapnutím přepínače (přepnout polohu „vrata stojí“ do „vrata zavírají“ a zpět). Není–li instalován záložní zdroj, dojde k uzavření i v případě výpadku el.energie. V běžném provozu se křídlo ručně otvírá pomocí zabudovaných madel a zavírá přepnutím zabudovaného přepínače do polohy „vrata zavírají“ na ovládacím panelu. Pro otevřenou polohu a otvírání uzávěru je třeba mít přepínač v poloze „vrata stojí“. Výhodou tohoto systému je, že umožňuje aretaci křídla v jakékoliv poloze a navíc i regulaci rychlosti zavírání

Elektromotorický pohon – Automatické uzavření buď signálem ESP nebo lokálním požárním hlásičem. Při výpadku dodávky el.energie je ovládání napájeno z náhradního zdroje UPS. Oboustranné tlačítkové ovladače včetně optické závory, světelná a zvuková signalizace.
Technický popis
Barevné provedení
Elektrické motory
Stavební připravenost
Fotoalbum